O mne

Mgr. Tomáš Cúdor

 

Vyštudoval som Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

 

  1.  stupeň vysokoškolského štúdia – Odbor/špecializácia: Šport a regenerácia ( fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

 

  1. stupeň vysokoškolského štúdia – Odbor/špecializácia: Trénerstvo – Kondičný tréner

  • kvalifikácia – tréner 5. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe

 


 

Trénerská špecializácia: Kondičný tréner

 

  • absolvoval som množstvo predmetov, prednášok, seminárov a workshopov v rámci cvičenia, rehabilitácie, stravovania, zdravia a zdravého životného štýlu v rámci školy alebo iných vzdelávacích inštitúcií

 

Ďalšie absolvované školenia:

 

  • Flowin – Rehabilitačné centrum Moon

  • Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie – Rehaspring

  • I,II – SM systém – rehabilitácia a regenerácia chrbtice

  • III,IV – SM systém + manuálne techniky masáž s natiahnutím svalov, analýza pohybu pacienta pri cvičení, príprava pacienta príparava pacienta pre optimálne vykonanie cvikov pomocou manuálnych technik

  • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode – Rehaspring