O mne

Mgr. Tomáš Cúdor

 

Vyštudoval som Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

 

 1. stupeň vysokoškolského štúdia – Odbor/špecializácia: Šport a regenerácia ( fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

 2.  

 3. stupeň vysokoškolského štúdia – Odbor/špecializácia: Trénerstvo – Kondičný tréner

 • kvalifikácia – tréner 5. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe

 

 • licencia – klasická a športová masáž


 

Trénerská špecializácia: Kondičný tréner

 

 • absolvoval som množstvo predmetov, prednášok, seminárov a workshopov v rámci cvičenia, rehabilitácie, stravovania, zdravia a zdravého životného štýlu v rámci školy alebo iných vzdelávacích inštitúcií

 

Ďalšie absolvované školenia:

 

 • Flowin – Rehabilitačné centrum Moon

 • Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie – Rehaspring

 • I,II – SM systém – rehabilitácia a regenerácia chrbtice

 • III,IV – SM systém + manuálne techniky masáž s natiahnutím svalov, analýza pohybu pacienta pri cvičení, príprava pacienta príparava pacienta pre optimálne vykonanie cvikov pomocou manuálnych technik

 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode – Rehaspring