Cenník a platby

Cenník

  • Cena jednej (TJ) tréningovej jednotky, cvičenia je – 20 euro (minimum 60 minút)

  • Cvičenie vo dvojici  – 15 euro (osoba)

  • Vypracovanie tréningového plánu  4 týždne 16 tréningov – 160 euro (ukážky cvikov v pláne + vysvetlenie)

  • Vypracovanie stravovacieho plánu 4 týždne – 100 euro (výživové odporúčania + pitný režim)


 Platba

  • peniaze sa posielajú vopred na účet (ideálne za 5 alebo 10 tréningov)

  • vystavenie faktúry