Cenník a platby

Cenník

  • Cena jednej (TJ) tréningovej jednotky, cvičenia je – 30 Eur (minimum 60 minút)

  • Cvičenie vo dvojici  – 30 Eur (osoba)

  • Vypracovanie tréningového plánu  4 týždne 16 tréningov – dohodou (ukážky cvikov v pláne + vysvetlenie)


 Platba

  • peniaze sa posielajú vopred na účet (10 tréningov)

  • vystavenie faktúry