Cvičenie

Ako prebieha cvičenie

Prvé cvičenie:

  • úvodná konzultácia – (pohybová, zdravotná anamnéza, vyplnenie krátkeho dotazníka, určenie krátkodobých alebo dlhodobých tréningových cieľov)

  • zahriatie a rozcvičenie + zhrnutie cvičebného procesu

  • analýza pohybov (aj na základe úvodnej konzultácie)

  • príprava na hlavnú časť cvičenie

  • hlavná časť cvičenia

  • docvičenie, naťahovanie

  • zhodnotenie cvičebného procesu